Tilbake til prosjekter

Optoscale

OptoScale har utviklet avanserte sensorer og programvare som muliggjør sanntidsanalyser av biomasse, velferd og lus. De var i full gang med kommersialisering av sin biomassemåler og trengte en visuell overhaling for å fremstå mer profesjonell og tydeligere ovenfor et internasjonalt marked. Det resulterte i en oppdatert visuell profil, presentasjoner, nye nettsider og grafisk materiell.
Leveranse:
Oppdatert profil og profilmanual, WordPress-side, presentasjoner, brosjyrer, brevmal, digital stand, visittkort mm.
Optoscale Featured 01

Vi har hatt stort utbytte av å jobbe med Gustav som har klart å oversette vår identitet og vårt produkt til en helhetlig pakke som ser ut til å ha truffet markedet vi ønsket å nå svært godt.

Terje A. Vestad

Head of Sales, OptoScale

OPPDATERT VISUELL PROFIL

OptoScale ønsket å beholde eksisterende logomerke og ikon, men oppdatere typografi, fargepalett og det overordnede utrykket. Fokuset lå på lesbarhet og riktig utrykk, i dette tilfellet et teknisk snitt samt farger som hentyder til havet/sjø. Prosessen endte i en utfyllende profilhåndbok som gir en tydelig instruks på bruk av logo, font og fargepalett.

Dette arbeidet la grunnlaget for alt annet grafisk materiell som skulle produseres, som f.eks brosjyrer, visittkort, rollups og ny nettside.
Optoscale Styleguide Mockup 1800
Fargene ble også bærende element i rapporten, presentasjonen og ikke minst i filmen. Når et sett med fonter og farger var etablert, ble det langt enklere å gjøre visuelle valg videre i prosessen.

GRAFISK MATERIELL

I forbindelse med utviklingen av ny identitet, bistod Stoppeffekt i produksjonen av en lang rekke grafiske produkter: visittkort, rollups, brevmal, klistremerker, t-skjorter og annen merch.
Herunder også brosjyrer, f.eks som disse som tar for seg kunde-caser og som viser både hvordan teknologien fungerer i praksis, og fornøyde kunder som forteller historier om hvordan gjennomføringen har gått.

Ny nettside

OptoScale hadde fra før en enkel onepager, og dermed behov for større fleksibilitet og mer innhold på en ny nettside.

Vi var også opptatt av å vise den nye visuelle identiteten, samt effektivt fortelle om fordelene med teknologien deres. 
Optoscale Featured 03
Forsiden og alle undersidene ble grundig skissert før implementeringen. Siden er utviklet i WordPress og ble utviklet tospråkling med mulighet til å velge engelsk eller norsk.
Besøk nettside

Digital stand

OptoScale vant prisen for beste digitale stand på Aqua Nor 2021, utformet av Stoppeffekt i tett samarbeid med kunden. Vi tenkte nøye på hva standens oppgave var og hvordan vi best kunneløse det, både visuelt men også med tanke på hvilket materiell som skulle være tilgjengelig. 

Vinnerfilmen under sier også litt om arbeidet i utarbeidelsen av standen. Les mer om saken på Aqua Nors hjemmeside.

Flere prosjekt